Opcja na domenę

opcja na domene

Jest to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. 

Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient po wykupieniu usługi czeka tylko na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja taka przychodzi do klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK, jak i naszego systemu.

Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny, a okres w jakim należy tego dokonać to 10 dni + 4 dni na ewentualne reklamacje (całość maksymalnie 14 dni; po tym okresie prawo wygasa).

Usługa rejestracji domeny, po zrealizowaniu opcji, płatna jest jako osobna usługa wg obecnie obowiązującego cennika.

Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych, analogicznie nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne, co do własności prawa do domeny.

Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji nastąpi w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie bankowym. Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.

Przeczytaj regulamin opcji NASK.