Regulaminy

regulaminy

Ogólne zasady rejestracji i utrzymywania domen internetowych przez abonentów utrzymujących domeny za pośrednictwem ENITEO 
 1. Regulamin promocji dla Firm i Klientów indywidualnych
 2. Promocja trwa od 17 października do odwołania.
 3. Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma.
 4. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres, w przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 15 dniowy okres reklamacyjny.
 5. Cena za rejestracje domen z końcówką .PL wynosi 9,90 zł netto, domeny .EU wynosi 19,90 zł
 6. Klient może zarejestrować łącznie
  • 1 domenę polską (.pl, .com.pl, regionalne np. waw.pl)
  • dowolną ilość domen europejskich (.eu)
  • dowolną ilość domen globalnych, takich jak: .com, .net, .org, .name, .biz, .info.
 7. Cena odnowień zarejestrowanych domen w Promocji jest identyczna jak cena odnowień domen bez promocji.
 8. Domeny zarejestrowane w Promocji mogą być połączona z dowolnym serwerem hostingowym.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwius Płatności.pl.
 10. Transfery domen do naszego systemu są bezpłatne.
 11. Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do naszego systemu od innych Partnerów są bezpłatne.
 12. Rejestracja domeny w Promocji nie zobowiązuje do dokonania odnowienia domeny w systemie Organizatora Promocji - ENITEO.
 13. Transfery domen zarejestrowanych w naszym serwisie i objęte Promocją przy rejestracji są płatne w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy. Opłata ta jest znoszona po okresie 2 lat od daty rejestracji i po tym okresie transfer jest bezpłatny. Wysokość opłaty dla wszystkich domen rejestrowanych od 8 marca 2010 wynosi 80zł netto.

 

Okres trwania umowy i własność domeny. 

Informacje ogólne
Abonent zlecający rejestruję domeny za pośrednictwem ENITEO udziela zgodę do reprezentowania go przed Rejestratorem domen Consulting Service - Robert Siebielski z siedzibą ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08. Umowa obejmuje wszystkie czynności zmierzające do aktywacji domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych.
Zasady rejestracji i utrzymania domen polskich, domen europejskich, globalnych oraz narodowych znajdują się na naszej stronie w odpowiednich zakładkach.
Za rejestrację domen polskich odpowiada NASK, domen europejski EURid natomiast globalnych ICANN. 

Nowe rezerwacje. Nowa domena w procesie rezerwacji, jest blokowana w systemie centralnym NASK i nie jest już dostępna dla innych. Otrzymana faktura jest podstawą do przekazania środków na konto rejestratora. Wnioskodawca staje się właścicielem domeny (nabywcą usługi) tylko w przypadku dokonania terminowej wpłaty według faktury w nieprzekraczalnym okresie do 10 dni. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikacje zamówionej usługi zostaną zwrócone wpłacającym a usługi uważa się za nie nabyte, abonent traci prawa związane z rezerwacja domen. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen zarezerwowanych na jednej fakturze proforma. Sytuacja taka powinna być zgłoszona rejestratorowi w okresie ważności proformy. Sytuacja szczególna. Rezerwacja nowej domeny ? rejestrator może dokonać na własną odpowiedzialność ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania środków w całości lub części od wnioskodawcy. W takim przypadku to rejestrator a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania w 100% środków z przeterminowanej faktury proforma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z faktury w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora. 

Odnowienia - przedłużenie rezerwacji. Podstawą do przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma (forma przedpłaty na następny okres). Faktura taka jest dostarczana abonentowi w formie e- mail 21 dni przed data wygaśnięcia abonamentu. W przypadku braku reakcji na proformę 4 dni przed wygaśnięciem przychodzi przypomnienie o braku środków za odnowienie domeny. 
Sprzedawca usługi może w każdej chwili dokonać zmian obowiązującego cennika. Zmiana cennika powoduje, że za następny okres abonamentowy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania zapłaty za nowy okres abonamentowy. 

Wygaśnięcie domeny. Państwa domena zarejestrowana w systemie NASK poprzez ENITEO w przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia, jest wyłączana przez system centralny NASK bez naszego udziału. Skutkuje to wyłączeniem wszystkich usług w tym strony www, poczty email i wszystkich pochodnych usług. 

Wskazówki praktyczne - bardzo ważne !!! Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie w panelu administracyjnym aktualnego adresu email, na który kierowane są przypomnienia o odnowieniu. Często w procesie podawany jest email, który po roku nie jest używany, co może prowadzić do nieświadomości dotyczącej terminu wygaśnięcia. Niezależnie od korespondencji e-mail , terminy płatności oraz stosowne faktury podane są w panelu zarządzania. Faktury proforma pojawiają się w panelu 21 dni przed datą wygaśnięcia. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta, w związku z koniecznością wniesienia terminowej opłaty. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedur prosimy o kontakt

Pozostałe regulaminy

 1. Regulamin NASK
 2. Warunki rejestracji .EU
 3. Warunki po 15.09.2014 .EU
 4. Polityka rejestracji .EU
 5. Polityka Rejestrów Nadrzędnych
 6. Pozostałe