Ustawienia poczty

Wygodnym i prostym sposobem użytkowania kont poczty elektronicznej jest skorzystanie z programów pocztowych, tzw. klientów poczty. Do najpopularniejszych programów pocztowych należą:

 

Informacje niezbędne do konfiguracji programów pocztowych

Bezpieczne połączenie szyfrowane SSL (zalecane):
 Serwer poczty przychodzącej POP3 twojadomena.pl Port: 995
 Serwer poczty przychodzącej IMAP twojadomena.pl Port: 993
 Serwer poczty wychodzącej SMTP twojadomena.pl Port: 465

 

Połączenie bez szyfrowania (nie zalecane):
 Serwer poczty przychodzącej POP3 twojadomena.pl Port: 110
 Serwer poczty przychodzącej IMAP twojadomena.pl Port: 143
 Serwer poczty wychodzącej SMTP twojadomena.pl Port: 587
 • twojadomena.plnależy zamienić na ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
 • jako nazwę użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail
 • należy zaznaczyć opcję Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
 • opcja Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła powinna być wyłączona

 

Instrukcja ta pomoże Ci poprawnie skonfigurować konto w programie Thunderbird.
Jeśli nie posiadasz jeszcze tej aplikacji, możesz ją ściągnąć korzystając z adresu: www.thunderbird.pl

 1. Uruchom program, kliknij menu Plik wybierz polecenie Utwórz, a następnie Konfiguracje konta pocztowego.
 2. Wpisz swoje imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
 3. Wpisz swój adres e-mail w drugim polu edycji.
 4. Wpisz hasło do swojego konta e-mail w trzecim polu edycji.
 5. Zaznacz opcję Zapamiętaj hasło i następnie potwierdź klikając przycisk Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno funkcji automatycznej konfiguracji kont programu Thunderbird. Kliknij Konfiguracja zaawansowana.
 6. Dane w linii Serwer poczty przychodzącej wypełnij następująco:
  • wybierz: POP3 lub IMAP
  • Adres serwera: wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
  • Port: 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP
  • SSL: SSL/TLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 7. Dane w linii Serwer poczty wychodzącej wypełnij następująco:
  • Adres serwera: wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail
  • Port: 465
  • SSL: SSL/TLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 8. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
 9. Kliknij przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia, aby utworzyć konto i dostosować jego ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK (jeśli pojawi się komunikat informujący, że takie konto SMTP już istnieje to zignoruj i zamknij go).
 10. Jeśli wyświetli się okienko Wymagane hasło serwera poczty to wpisz hasło do swojego konta, zaznacz opcję Użyj menedżera haseł, aby zapamiętać to hasło i zatwierdź przyciskiem OK.
 11. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.

 

 1. Uruchom program i z górnego menu wybierz Narzędzia, a następnie opcję Konta...
 2. W oknie Konta internetowe kliknij na przycisku Dodaj.
 3. W oknie Wybierz typ konta wybierz pozycję Konto e-mail i kliknij Dalej.
 4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach każdego napisanego listu. Następnie kliknij Dalej.
 5. W polu Adres e-mail podaj swój adres e-mail.
 6. Na kolejnym ekranie wybierz Typ serwera poczty przychodzącej - POP3 lub IMAP.
 7. W pierwszym polu edycji Serwer poczty przychodzącej (IMAP lub POP3) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
 8. W drugim polu edycji Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
 9. Zaznacz opcję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia i kliknij Dalej.
 10. Na następnym ekranie Logowanie do poczty internetowej w pierwszym polu edycji Nazwa użytkownika poczty e-mail wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
 11. Wpisz hasło do swojego konta e-mail w drugim polu edycji. Kliknij Dalej.
 12. Kreator konta stworzy nowe konto pocztowe. Aby dokończyć konfigurację zaznacz utworzone konto i kliknij Właściwości.
 13. Przejdź do zakładki Zaawansowane. W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz numer portu 465. W polu Poczta przychodząca (POP3 lub IMAP) wpisz numer portu 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. Kliknij OK.
 14. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.

 

 1. Uruchom program, kliknij menu Plik, a następnie Dodaj konto.
 2. Zaznacz Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i kliknij Dalej.
 3. Wybierz Internetowa poczta e-mail i kliknij Dalej.
 4. Wpisz swoje Imię i nazwisko w pierwszym polu edycji. Pamiętaj, że będą one widoczne dla odbiorcy wiadomości.
 5. Wpisz swój Adres e-mail w drugim polu edycji.
 6. Jako Typ konta wybierz POP3 lub IMAP.
 7. Jako Serwer poczty przychodzącej wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
 8. Jako Serwer poczty wchodzącej (SMTP) wpisz ciąg znaków znajdujący się za @ w Twoim adresie e-mail.
 9. Jako Nazwa użytkownika wpisz swój PEŁNY adres e-mail (nie tylko to co jest przed @).
 10. Wpisz Hasło do swojego konta e-mail i zaznacz opcję Zapamietaj hasło. Nie zaznaczaj opcji Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.
 11. Kliknij Więcej ustawień i przejdż do zakładki Serwer wychodzący.
 12. Zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
 13. Przejdź do zakładki Zaawansowane, zaznacz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) i zarówno dla serwera poczty wychodzącej jak i przychodzącej w polu Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz SSL.
 14. W polu Serwer przychodzący zmień numer portu na 995 jeśli wybrałeś POP3 lub 993 jeśli wybrałeś IMAP. W polu Serwer wychodzący (SMTP) zmień numer portu na 465 i kliknij OK.
 15. Na następnym ekranie kliknij Zakończ.
 16. Twoje konto e-mail zostało skonfigurowane i możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.

 

Instrukcja ta pomoże Ci poprawnie skonfigurować konto w programie Outlook Express.

1. Po uruchomieniu programu, aby założyć nowe konto pocztowe, skorzystaj z opcji, która przedstawiona jest na rysunku obok.
Narzędzia -> Konta...
2. Po otwarciu okna "Konta internetowe" kliknij w przycisk "Konto pocztowe" i z rozwiniętego obok menu wybierz opcję "Poczta...". Uruchomi się kreator połączeń internetowych.
3. W nowym oknie wypełnij pole "Nazwa wyświetlana", podając swoje dane osobowe. Będą one widoczne przez odbiorców wiadomości. Potwierdź dane klikając przycisk "Dalej".
4. W następnym oknie wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk "Dalej".
5. W kolejnym oknie edycji wybierz typ serwera poczty przychodzącej.
Jeśli jest to serwer POP3 to w polach nazwy serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzącej wpisz kolejno: pop3.twoja-domena.pl oraz smtp.twoja-domena.pl.
Jeśli jest to serwer IMAP to w polach nazwy serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzącej wpisz kolejno: imap.twoja-domena.pl oraz smtp.twoja-domena.pl.
6. Następnie wpisz nazwę konta, jakim jest Twój adres e-mail. Wpisz również swoje hasło i zaznacz opcję "Zapamietaj hasło". Kliknij przycisk "Dalej".
7. Potwierdź wszystkie zapisane przez Ciebie informacje przyciskiem "Zakończ".
8. Teraz w oknie "Konta internetowe" zobaczysz nowo utworzone konto - wybierz je i kliknij w przycisk "Właściwości".
9. W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę "Serwery", zaznacz opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia" i kliknij przycisk "OK".
10. Zamknij okno przyciskiem "Zamknij".
Teraz już możesz odebrać wiadomości z Twojego konta.

 

Można również sprawdzać swoje wiadomości za pomocą przeglądarki internetowej. Naszym Klientom udostępniamy profesjonalny program pocztowy ( WebMail) dzięki któremu w każdym miejscu mamy dostęp do swojej korespondencji.

 

webmail